Mitmetele ministeeriumitele ja ametkondadele oleme kujundanud ja valmistanud
teeneteriste ning au – ja teenetemärke.

Paljude kõrgkoolide rektorid, linnapead ja ühingute presidendid kannavad tseremoniaalsetel üritustel
meie firmas kujundatud ja teostatud ametikette.

Samuti valmistame hõbedast ja värvilisest metallist rahvuslikke sõlgi.

OÜ ARS VASETÖÖD sündis juriidiliselt 30.jaanuaril 1997.aastal

Firmas tegutsevad kunstnikud on kõik oma kõrghariduse saanud Eesti Kunstiakadeemias, metallehistöö erialal, omades tööks vajaminevaid professionaalseid oskusi ja teadmisi, ning põhilise osa meie firma poolt valmistatud toodetest, ongi  meie kunstnike poolt kujundatud

Osavate graveerijate käe all valmivad meie märkide  ja toodete jaoks vajalikud pressvormid. Samuti ka kalligraafilise tekstiga kujundatud sildid.

Põliseid kullasseppade ja hõbeseppade oskusi valdavaid meistreid ühendava firma põhiline tegevusala – METALLEHISTÖÖ – hõlmab eritellimusena valmivaid rinnamärke, medaleid, firma logoga ehteid , koolimärke ja sõrmuseid.

Kõrvuti vase, messingi  ja teiste värviliste metallidega töötleme ka  hõbedat ja kulda, tellija soovil piirdume toodete hõbetamise või kuldamisega.

 Emailimisel kasutame ainult kõrgkuumusemaile, mis annavad toodetele väärika  ja hinnalise väljanägemise, vastukaaluks maailmas üha rohkem esinevatele odavatele ja labastele  toodetele.


Me kunagi ei  vasta – SEDA EI SAA TEHA - , me ütleme vaid,  KUIDAS SEE OLEKS VÕIMALIK !